April 2019

AP Boetebeleid

Het boetebeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is maart 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder een sorteerbaar overzicht met per AVG artikel de basisboete per overtreding.